הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תחום מקיף, רחב ומורכב המתקשר באופן ישיר להתנהלות נכונה של כל עסק. הנהלת החשבונות מתעדת את כלל הפעילות הכספית והבנקאית של הפעילות העסקית, דרך רישום מדויק של תנועות פיננסיות ותנועות שאינן פיננסיות.

הנהלת חשבונות כוללת רישום מסודר בהתאם לכללים חשבונאים ברורים של: מכירות, הוצאות על רכישות שונות, הוצאות שכר, דרך איסוף קבלות וחשבוניות על הוצאות והפקת מסמכים מתאימים לצרכי גביית תקבולים של הפעילות העסקית. 

הנהלת חשבונות יעילה, מסודרת ותקנית, קריטית לצורך המשך קיומו והתנהלותו הכללית של בית העסק, לצורך העברת דיווחי אמת מדויקים לרשויות המס והמדינה. כמובן שנתונים אלה משמשים בסיס משמעותי לניתוח ביצועים עסקיים וכלכליים של העסק להם הוא נדרש מעת לעת למטרת בחינת איתנותו הפיננסית ובכלל בחינת המשך פעילותו כעסק לרבות מדד הרווחים והפסדים ככל וישנם.

חשבות שכר

משרדנו מעניק שירותי חשבות שכר הכולל הפקת תלושי שכר לחברות ועוסקים ובכלל לכלל העסקים המעסיקים עובדים בהתאם להסכמים וחוזי העבודה שבין המעסיק לבין העובד.

במסגרת שירותי חשבות השכר מעניק משרדינו בנוסף מתן ייעוץ לעוסקים וחברות בתחומי השכר ובדיני העבודה והרגולציה בתחום זה.

כחלק משירותי המשרד ניתן לקבל מעבר לחישובי השכר הסטנדרטים, בנוסף, שירותי בדיקה וביקורת תחום השכר. שירות זה ניתן באמצעות עורכי דין הבקיאים בתחום דיני העבודה. בדיקת תלושי השכר יש בה כדי להגן על המעסיק כמו גם על העובדים מפני ביקורות ניכויים המבוצעות מעת לעת על ידי רשויות המס השונות.

נוסף, מעניק משרדינו סיוע לבעלי העסקים בעריכת וכתיבת החוזים הנדרשים שבין המעסיק לבין העובד בהתאם לכללים הנהוגים והמשתנים מעת לעת בתחום דיני העבודה.

עריכת דוחות אישיים

אנשים רבים בישראל נדרשים להגיש דו"חות אישיים תקופתיים בהקשר להכנסות ופעילות עסקית או כלכלית כלשהי, כאשר לדיווחים אלו לרשות המיסים ו/או לגורמים רשמיים אחרים יש משמעות מבחינת חבות מס, מעמד תעסוקתי או עסקי וכיוצא באלו עם מגוון היבטים ומשמעויות.

שירותי הדוחות האישיים במשרדינו –

 • הכנת דו"חות אישיים שנתיים ותקופתיים לצורך דיווח לרשות המיסים (מע"מ ומס הכנסה) לעצמאים, יחידם ושכירים שהם גם עצמאים.
 • הכנת הצהרות הון, כולל ניהול תהליך ההגשה לרשות המיסים ותוך השוואת הנתונים בין שנים קודמות ובחינת הפרשי הון ומתן הסברים מדויקים להבדלים והפרשים. 

הצהרת הון

הצהרת הון היא דו"ח אישי שרשות המיסים בישראל מבקשת מעת לעת, בעיקר מעצמאים ויחידים בעלי חברות או בעלי תיקי נכסים המגישים דו"ח שנתי על הכנסות.

הדו"ח כולל פירוט מלא של כלל הנכסים אשר בבעלותו של מגיש הדו"ח. לאחר הגשת הצהרת ההון הראשונה ומספר שנים לאחר מכן, יידרש הנישום בהגשת הצהרת הון נוספת. הצהרה זו הינה לצרכי בקרה וביקורת של רשות המיסים. מטרתה של הצהרת ההון הינה, לבחון, האם דיווחי הנישום לגבי הכנסותיו ורווחיו לאורך שנות המס, מאז הוגשה הצהרת ההון הראשונה, מתאימים לנכסים שבבעלותו ולמצבו הכלכלי. עריכת הצהרת ההון בצורה יסודית ותוך בדיקה והשוואה דקדקנית בין הראשונה לשנייה יש לה משמעות כבדה שכן עריכתה בצורה רשלנית יכול ותביא לפגיעה של ממש בלקוח. אנו במשרד שקד פיננסים עושים הכל על מנת לבחון עד דק קודם שמגישים את הצהרת ההון ללקוח ובלבד כדי לשמור בצורה הטובה ביותר ולהגן על לקוחותינו.

בהצהרת הון נדרש הלקוח לפרט אודות נכסים פיננסיים בישראל ובחו"ל, בנוסף אודות נכסים דוגמת דירות מגורים, נדל"ן מניב, כלי רכב ופריטי רכוש אישיים נוספים אשר בבעלותו ו/או אשר יש לו בהן זכויות עתידיות. כך למשל, נישום המצהיר על הכנסות נמוכות מאוד לאורך השנים ו/או אף על הפסדים עסקיים גבוהים לאורך היותו עוסק, כאשר מנגד מדווח בהצהרת ההון אודות נכסים פיננסיים ונכסי רכוש גדולים אשר בבעלותו והכל בסתירה גמורה למוצהר בדוחות השנתיים, יעורר חשד להעלמות ועבירות מס בקרב נציגי רשות המיסים. הצהרת ההון מאפשרת לרשות המיסים לבדוק האם דיווחי הנישום לאורך השנים היו אמת ו/או האם אינן משקפות מציאות. בדיקת הצהרות הון נעשית גם בהתאם לדיווחים השנתיים של הנישום וגם באמצעות השוואה בין הצהרת הון ישנה להצהרה חדשה ועדכנית יותר.

הלוואה בערבות מדינה

יזמים המעוניינים להקים עסק חדש נתקלים במכשול בהצגת היסטוריה פיננסית של פעילותם העסקית לבנק ו/או לגוף המלווה, והרי בשלב זה הם טרם החלו לפעול כלל כעסקים. אי הצגת הדוחות לגוף המלווה מכביד על הבנק בקבלת ההחלטה האם ההשקעה בפעילות העסקית משתלמת ו/או אם לאו. לכן הסיכוי לעסקים מסוג זה לקבל אישור למימון מהבנק ו/או מהגוף המלווה לרבות בערבות המדינה מזערי עד אפילו, במצב השוק כיום, אינו ישים כלל.

מי יכול לבקש הלוואה בערבות המדינה?

עסק קטן או בינוני, שמחזור המכירות העסקי שלו אינו עולה על 100 מיליון ש"ח בשנה, לא עומדים כנגדו או כנגד בעליו הליכים משפטיים (הוצל"פ, כינוס נכסים, פירוק חברה), אין לו חובות למדינה ואינו לקוח מוגבל. האפשרות פתוחה לעסקים מכל התחומים.

אמנם ניתן לגשת באופן עצמאי ולהגיש את הבקשה אך יש לזכור כי שיעורי ההצלחה לפונים לבד נמוכים מאד, פנייה על ידי גורמים מיומנים ומוכרים מסייעת לזירוז ההליך ומשפרת עד מאד את ההיתכנות לקבלת ההלוואה בערבות המדינה.

יש לזכור כי מכלול המסמכים הנדרשים קודם הגשת הבקשה להלוואה בערבות המדינה הינו כזה המצריך מיומנות ומקצועיות כולל הכנת תוכנית עסקית מפורטת המסייעת לבנק ו/או לגוף המלווה בשיקול האם לתן את ההלוואה או אם לאו.

חברת שקד פיננסים בעלת ניסיון עתיר שנים בהגשת חברות ובעלי עסקים להלוואת בערבות המדינה, בשיעורי הצלחה גבוהים. יעוץ מקדים הינו חינם ואינו מחייב.

ייעוץ ותכנון מס

תכנון מס הוא למעשה שימוש יצירתי בחוקי המס של מדינה מסוימת לשם הפחתת שיעור המס בו חייב הנישום.  חוקי המס אינם ברורים וזו בלשון המעטה. בעל עסק שאינו בקיא בדיני המס לא יוכל לתכנן את האופן בו יחויב במס בצורה אופטימלית.

תכנון מס מוקדם עשוי לחסוך כסף רב לכל עסק, תוך ניתוח הוצאות מוכרות, הקלות והטבות מס על פי זכאות אישית, מיצוי זכויות וזכאויות והגשת דיווחים מדויקים בזמן לרשויות המס.

ייעוץ מס הוא שירות הכרחי וחשוב לכל עסק, מקטן ועד גדול, המביא לשקט נפשי ולחיסכון מהותי. ייעוץ מס מצריך עין חדה, שימת לב לפרטים קטנים, כישרון ויצירתיות זאת בכדי לתכנן לכל נישום בהתאם לפרטיו את חבות המס בעלת שיעור הנמוך ביותר האפשרי.

ייעוץ וליווי עסקי

עסק מצליח, צומח ובר קיימא צריך יותר מ"רק" רעיון טוב או שוק עם דרישה לפתרונות ולמוצרים שלכם, עסק מנצח צריך ניהול עסקי וכלכלי חכם, דינמי ונכון.

ייעוץ עסקי נועד לתת לכם כלים מעשיים ורלוונטיים להתנהלות עסקית, חשבונאית וכלכלית נכונה וחכמה יותר, להוביל יחד אתכם את העסק לרווחיות ולצמיחה. אנו מאמינים שכל עסק הוא עולם ומלואו וכך אנו גם מתייחסים לכל פרויקט של ליווי וייעוץ עסקי וכלכלי, בין אם מדובר על עסק חדש וקטן של עצמאי אחד ובין אם מדובר על גיבוש תכנית הבראה לעוסק ו/או לחברה בע"מ.

שירותי ייעוץ עסקי של המשרד

 • בניית תכניות עסקיות בהתאמה אישית ומתוך תהליך דקדקני.
 • תכנון אסטרטגי ועסקי לפי תחום הפעילות העסקית ומאפייני שוק וקהל היעד.
 • סיוע וליווי בהיבטי מימון, מענקים, תמריצים ממשלתיים, אשראי, פריסת חובות וכן הלאה.
 • בקרה תקציבית מקיפה: מאזן, תזרים, ניהול תקציב, הון חוזר ושאר אלמנטים תקציביים מהותיים.
 • ניתוח מרכזי רווח/עלות – בחלוקה למחלקות ופעילויות ובחינת רווחיות נפרדת לכל יחידת בדיקה כזו. 
 • ייעוץ ובקרה חשבונאיים של ההתנהלות החשבונאית של העסק.
 • ייעוץ מס לעסקים: תכנוני מס, בדיקת חבות מס, הפחתת נטל מיסוי מכל הסוגים.
 • סיוע וליווי בתהליכי רכש, גביה, מכרזים, הצעות מחיר, ספקים, בחינת וחידוש הסכמים שונים, תכנון וניהול מלאי ועוד.
 • ייעוץ, ייצוג וליווי עסקים קטנים ובינוניים מול גורמי סיוע, מימון ורגולציה – מפתיחת עסק ועד הכשרות וקבלת הטבות והלוואות. 
 • גיבוש תכניות הבראה עסקיות ופיקוח על יישומן.

הקמת שותפות עסקית

הקמת שותפות עסקית היא צעד המפזר את הסיכונים הכלכליים בין יזמים וגם צעד שבמקרים רבים יוצר שלם העולה על סך חלקיו ומוביל פעילות עסקית להצלחה רבה יותר.

שותפות היא גם אמצעי עסקי יעיל מאוד להתרחבות עסקית, בין אם גיאוגרפית ובין אם מבחינת הגעה לקהלי יעד נוספים כאמור, שותפות עסקית ו/או כניסה למודל זכיינות עם הכנסת זכיינים לעסק שלכם היא כלי חכם, יעיל ודינמי לצמיחה עסקית נכונה, צמיחה שיכולה להגדיל את הרווחיות שלכם, לפזר סיכונים, להעלות מהותית את ערך המותג שלכם ולפרוץ לכם את הדרך לשווקים חדשים, בישראל ובעולם.

אך כדי שתהליך כזה של שותפות וזכיינות יצליח ויהיה בר קיימא עבורכם ועבור העסק שהקמתם והגדלתם, הוא חייב בסיס יציב וחזק – בסיס הנשען על כמה היבטים חשובים. אנו במשרד רואי חשבון שקד פיננסים ג.ש מביאים ניסיון ואנשי מקצוע בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים ליצירת בסיס זה ומוודאים עבורכם שהאופרציה מתנהלת ומתבססת על הצד הטוב ביותר:

 • גיבוש תכנית עסקית וכלכלית יעילה, ריאלית וחכמה לשותפות או למודל הזכיינות.
 • הכנת תשתית שיווקית להגדלת נפח הפעילות, איתור זכיינים, משיכת קהלי יעד ושאר אלמנטים להצלחת התהליך והשגת צמיחה עסקית לטובת כל השותפים.
 • ביסוס משפטי יעיל, חזק ונטול "חורים" כדי להגן עליכם בהתקשרות עם שותפים ו/או זכיינים, הגנה משפטית על המותג שלכם וסגירת כל הפרצות המשפטיות שעשויות להיות רלוונטיות לעסק.